Parohia Ortodoxă Română Gheorgheni - Scurt istoric*:


Parohia Ortodoxă Română Gheorgheni a fost înfiinţată în anul 1990 prin reorganizarea Parohiei Ortodoxe Sfântul Dumitru din Cluj-Napoca, astfel de la 01 octombrie 1990, s-a înfiinţat sub denumirea de Parohia Gheorgheni-Sat actuala parohie Gheorgheni.
La început avea în componenţă localitatea Gheorgheni cu 40 de familii care însumau 150 de credincioşi şi filia Borhanci cu 70 de familii care însumau 160 de credincioşi.
În parohie - localitatea Gheorgheni - exista o biserică închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, iar în filia Borhanci o biserică închinată Sfântului Ioan Botezătorul.
Arondarea parohiei Gheorgheni se va modifica la începutul anului 2001 când, în urma reorganizării parohiei Gheorgheni-Sat, a fost înfiinţată Parohia Borhanci, de care urma să aparţină Colonia Sopor, iar la parohia Gheorgheni au rămas doar credincioşii ortodocşi din localitatea Gheorgheni, azi Gheorghieni, întindere teritorială existentă şi astăzi.

*Datele de la această secţiune a site-ului au fost preluate din Nicolae-Dragoş Kerekes, Parohia ortodoxă română Gheorgheni – 25 de ani de la re-înfiinţare, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca”, XVIII: 2014-2015 (2016), pp. 344-347.